Пријавувањето за Студентските работни групи - ФИКТ 2019 заврши